Logo Kraan Groenvoorziening Portfolio Pagina b

kraan groenvoorziening

speeltuin in nieuwerkerk aan den ijssel

VVB BV Waddinxveen - Kraan Groenvoorziening - Speeltuin Nieuwerkerk

Project: speeltuin
Realisatie: 2019
VVB Bedrijf: Kraan Groenvoorziening

 

Van Vliet Bedrijven realiseerde, in samenwerking met Verheij Integrale Groenzorg, in de Gemeente Zuidplas een prachtige brandweerspeeltuin.

 

De kracht van samenwerken

We kennen het allemaal: concurrentie. We kunnen er hard tegenin gaan, ‘prijsvechten’ of ontoegankelijk zijn. Is het alleen veel gemoedelijker om juist elkaar op te zoeken en samen te werken? Zo benaderde collegabedrijf Verheij Integrale Groenzorg ons met een kwestie over renovatiewerkzaamheden van speeltuinen in de Gemeente Zuidplas. Veel toestellen waren oud, versleten of afgekeurd en zouden vervangen moeten worden. Verheij zag in Van Vliet Bedrijven een ideale partner om deze speeltuinen weer tot bloei te brengen. De Gemeente Zuidplas en Verheij zorgden ervoor dat de speeltoestellen werden geselecteerd en dat het groen goed verzorgd was. Van Viet Bedrijven mocht de speeltuinen verder vormgeven.

 

Terug naar de kindertijd

Het ontwerp van een speeltuin wordt veelal bepaald door de keuze van de speeltoestellen die op de speelplek komen te staan. Aan de hand daarvan bedenken we een thema voor de plek. Dat was dit keer niet moeilijk: alle toestellen leken zou uit de brandweerkazerne te stappen! Onze kleine kinderdroom werd in deze speeltuin daardoor waarheid. Door met deze droom in ons achterhoofd te werken, creëerden we de juiste speelbeleving.

 

Ontwerp

Het uiteindelijke ontwerp van de speeltuin is afhankelijk van een aantal factoren. Dit gaat over veiligheid, maar bijvoorbeeld ook over de beschikbare ruimte.

 

Veiligheid

Wanneer we het over veiligheid hebben, spreken we bijvoorbeeld over de WAS (Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen). Alle speeltoestellen moeten gecertificeerd zijn volgens deze regelgeving. Deze regels omvatten bijvoorbeeld de mogelijkheid tot vingers beknellen, een koordje van een jas die vast kan blijven hangen of de mogelijkheid op van het toestel af te vallen. Wanneer dit laatste aan de orde is, zal ook de juiste ondergrond bepaald moeten worden zodat  de speelplek veilig is.

De Gemeente Zuidplas heeft de keuze uit verschillende soorten ondergrond gemaakt. Voor deze speeltuin viel de keuze op kunstgras: een materiaal wat breed inzetbaar is. Kunstgras is verkrijgbaar in allerlei kleuren, vormen en soorten. Net zoals alle andere soorten valondergrond heeft het kunstgras een maximale ‘valhoogte’. Dit houdt in dat bijvoorbeeld maximaal 50 cm tussen grond en toestel mag zitten, om te zorgen dat het vallen geen grote verwondingen veroorzaakt. Binnen het kunstgras zijn er verschillende systemen met maximale valhoogtes beschikbaar. Het kunstgras wat u nu ziet in een speeltuin is dus niet zomaar wat kunstgras: er ligt nog een heel systeem onder.

 

Beschikbare ruimte

De beschikbare ruimte was in dit geval de oude speeltuin met veel bestrating en rubber tegels. Verheij heeft deze ruimte onder handen genomen en volledig gereed gemaakt voor de nieuwe speeltuin. Alles werd opgehoogd en volledig opgeschoond. Je zou het een nieuw canvas kunnen noemen. Door hun werkzaamheden ontstond er een ruimte waarbinnen het plan kon worden opgesteld om de speeltoestellen te plaatsen. Dit plan is belangrijk: elk toestel heeft een ‘vrije zone’ nodig: een ruimte om het toestel heen waar geen andere objecten in mogen staan. Aan de hand van de WAS wordt deze vrije ruimte tijdens de productie van het toestel bepaald.

De brandweerauto is in de ontwerpfase voor een groot deel bepalend geweest voor de beleving in de speeltuin. Maar wanneer je het over De Brandweer hebt gaat het natuurlijk niet alleen over een brandweerauto: er zijn brandweermannen nodig, brand om de mannen aan het werk te zetten, noem maar op! Om het idee te wekken dat de brandweerauto écht weg zou kunnen rijden, zijn we op zoek gegaan naar elementen om dit toestel tot leven te wekken.
De oplossing lag in het kunstgras. Onze medewerkers zijn net woningstoffeerders, maar dan in de tuin. Kunstgras biedt daarin eindeloze mogelijkheden. Door het gebruik van kunstgras waren we in staat om een weg en vlammen te maken in de speeltuin. En om het plaatje compleet te maken voegde onze ontwerper nog wat educatie-elementen toe. De speeltuin beleven is belangrijk, maar spelenderwijs leren net zo goed!

Tijdens het ontwerpen van de speeltuin was er nauw contact met Verheij en de Gemeente Zuidplas. Zo konden we met alle partijen ervoor waken dat de speeltuin binnen het budget bleef en het aan de wensen van de bewoners voldeed. Nadat het conceptontwerp besproken was met Verheij, werd de speeltuin aan de gemeente gepresenteerd, die daarop een een informatieavond voor omwonenden organiseerde . De reacties waren zeer enthousiast en iedereen stond te popelen om te beginnen.

 

Aanleg

Toen de levertijden van de toestellen bekend waren, kon het werkplan door Verheij worden opgesteld. Voor van Vliet bedrijven waren er twee werkzaamheden die werden uitgevoerd: het plaatsen van de toestellen en het aanleggen van het kunstgras. De andere werkzaamheden werden door Verheij Integrale Groenvoorziening uitgevoerd. Communicatie was tijdens de uitvoering van de  werkzaamheden uiteraard belangrijk: de plannen op papier moesten ook werkelijkheid worden! Het gevaar was dat iedereen maar zijn eigen ding deed. Een voorbeeld hiervan was bijvoorbeeld de plaatsing van het hek: deze moest vanuit het ontwerp naadloos aansluiten op de weg in het kunstgras. Als hier vooraf niet goed over was gecommuniceerd met Verheij, dan had er heel anders uit kunnen zien.

De samenwerking met Verheij Integrale Groenvoorziening was wat ons betreft een voorbeeld van hoe je met elkaar samenwerkt en elkaar versterkt. Dit heeft geresulteerd in een fantastische speeltuin waarbij jonge kinderen hun droom als brandweerman of -vrouw kunnen verwezenlijken. Wellicht prikkelt deze speeltuin de kinderen om later ook (vrijwillig) brandweerman te worden. Ze zijn hard nodig!

mert weten over onze speeltuinen?

U bent van harte welkom bij Kraan Groenvoorziening voor een vrijblijvend gesprek.

Mail naar: marco@vvb.eu
Een beller is uiteraard sneller: (0182) 63 15 50

terug naar de projectenpagina
VVB BV - Van Vliet Bedrijven Waddinxveen - Marco van Vliet

Marco van Vliet
Vertegenwoordiger Kraan Groenvoorziening