vvb bv – van vliet civiele techniek

cultuurtechniek – grond- weg- en waterbouw

van vliet civiele techniek

Grond-, weg-, en waterbouw: geen eenvoudig vak, maar een echt ambacht. Van Vliet Civiele Techniek bewijst dit keer op keer. Ons succes zit hem niet alleen in het uitvoeren van ons mooie vak, maar ook in de samenwerking met u als partner.

Om steeds de kwaliteit en veiligheid van het werk te waarborgen is ons machinepark gekeurd en worden onze medewerkers met grote regelmaat bijgeschoold.

Al onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd. Sinds 2008 is ons kwaliteitsmanagement gecertificeerd volgens ISO 9001.

VVB BV Waddinxveen - Van Vliet Civiele Techniek
VVB BV Waddinxveen - Van Vliet Civiele Techniek - Cultuurtechniek

cultuurtechniek

Cultuurtechniek is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende technieken die worden gebruikt voor het in cultuur brengen van landoppervlakken en het in cultuur houden daarvan.

Bij Van Vliet Civiele Techniek hebben wij constructieve ervaring in het uitvoeren van diverse soorten grond- en cultuurtechnisch werk, aan (bijvoorbeeld) parken en dijken.

Wij maken braakliggende terreinen bouwrijp, graven bouwputten en cunetten uit, leggen taluds aan en egaliseren uw (bouw)grond.

Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in het graven van sloten en vijverpartijen, het ingraven van duikers en het zetten van beschoeiing.

rioleringen

Rioleringen zorgen voor de de veilige en hygiënische afvoer van afvalwater en hemelwater. Iedere dag spoelen we per persoon zo’n 130 liter vuil water weg. Een rioolstelsel bestaat uit buizen en pijpen, overstorten, putten, gemalen en kolken.

Van Vliet Civiele Techniek heeft jarenlange ervaring in de aanleg, inspectie en onderhoud van rioolstelsels.

Maar ook voor kleinschalige rioleringsoplossingen, zoals septic tanks en rioolpijpen in en om het huis, kunt u bij ons terecht.

VVB BV Waddinxveen - Van Vliet Civiele Techniek - Rioleringen
VVB BV Waddinxveen - Van Vliet Civiele Techniek - Bestratingen

bestratingen

De bestrating van uw buitenruimte wordt door Van Vliet civiele Techniek vakkundig aangepakt.

Wij bestraten (binnen)pleinen, winkelcentra, parkeerplaatsen en bedrijfsterreinen. Wij deinzen niet terug voor de grotere oppervlakten.  Het bestraten van grote oppervlakten is voor ons dagelijks werk. Wij gaan op een praktische manier om met het logistieke traject van uw opdracht.

Wij hebben ruimschootse ervaring met alle soorten bestrating: beton, gebakken steen, natuursteen, keramiek, sierbestrating en geo-keramika.

Uiteraard nemen we het voorbereidende grondwerk ook voor onze rekening.

damwanden en beschoeiingen

Damwanden zijn verticaal geplaatste waterkerende of grondkerende constructies. Een damwand bestaat uit losse houten-, kunststof-, of metalen- panelen. Ook beton wordt toegepast. Damwanden worden geplaatst door heien, trillen of drukken. Het voordeel van drukken is dat het nagenoeg trillingsvrij is.

Er zijn permanente- en semi-permanente damwanden. Semi-permanente damwanden worden na de werkzaamheden weer verwijderd.

De termen damwanden en beschoeiingen worden begrijpelijkerwijs nog wel eens door elkaar heen gebruikt. Het eigenlijke verschil tussen de twee is dat bij damwanden verticale elementen worden gebruikt en bij beschoeiingen horizontale.

VVB BV Waddinxveen - Van Vliet Civiele Techniek - Damwanden
VVB BV Waddinxveen - Van Vliet Civiele Techniek - Bruggen

bruggen

Van Vliet Civiele Techniek ontwerpt, bouwt en plaatst bruggen geheel in eigen beheer. Het ontwerpen, bouwen en plaatsen van een brug vereist vakmanschap en kennis.

Naast het ontwerp van de brug zijn grondverzet, brugfunderingen, brugpijlers, damwanden, heiwerkzaamheden en bestrating ook werkzaamheden die bij een succesvolle realisatie van een brugproject horen.

Een goede planning en verstand van zaken zijn door ook essentieel.

heiwerken

Voor ieder soort heiwerk heeft Van Vliet Civiele Techniek een passende oplossing. Wij heien zowel houten als betonnen palen, dit doen wij op het vasteland en vanaf het water.

Heiwerk voor waterwerken wordt via eigen pontons of hulpwerken gerealiseerd. Wij slaan houten palen tot een lengte van 21 meter en betonpalen tot 20 meter.

Trilwerk is ook een onderdeel van ons heiwerk. Met eigen trilblokken worden zowel houten als stalen damwanden getrild: bijvoorbeeld voor waterwerken en grondkeringen.

Daarnaast heien en/of trillen wij ook kaspalen en houden wij ons bezig met beschoeiingswerk, zowel in hout als in kunststof.

VVB BV Waddinxveen - Van Vliet Civiele Techniek - Heiwerken

meer weten over civiele techniek?

U bent van harte welkom bij Van Vliet Civiele Techniek voor een vrijblijvend gesprek.

Bel Marco van Vliet op (0182) 63 15 50

Vragen of een offerte? Vul dan het contactformulier in
VVB BV Waddinxveen - Marco van Vliet

Marco van Vliet
Directeur VVB BV
Adviseur Van Vliet Civiele Techniek