kwaliteit en certificaten

VVB BV Waddinxveen -ISO9001-Certificaat

iso 9001 gecertificeerd

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de bekendste is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

iso9001 certificaat (pdf)
VVB BV Waddinxveen -Groenkeur-Certificaat

groenkeur groenvoorziening gecertificeerd

Groenkeur is een keurmerk voor dienstverlening in het groen. Groenkeur geeft voor vijf vakdisciplines een certificaat uit. Elk certificaat heeft zijn eigen beoordelingsrichtlijnen (BRL). Het doel van de richtlijnen is om de kwaliteit en het vakmanschap van groenprofessionals inzichtelijk te maken aan opdrachtgevers.

Groenkeur Certificaat (pdf)
VVB BV Waddinxveen - Co2 Prestatieladder

co2 prestatieladder gecertificeerd

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

co2 prestatieladder certificaat (pdf)
VVB BV Waddinxveen -VCA-Certificaat

vca gecertificeerd

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. VCA is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft een VCA certificering een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet en dat de werknemers op de hoogte zijn van de veiligheidsregelgeving.

VCA Certificaat (pdf)
VVB BV Waddinxveen - Erkend-Leerbedrijf-Certificaat

erkend leerbedrijf

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv). Erkende leerbedrijven – zowel bedrijven als zzp’ers – zijn een schoolvoorbeeld voor de branche. Door studenten te helpen opleiden leveren zij een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het vakmanschap.

Naar s-bb.nl