Logo Van Vliet Civiele Techniek Portfolio Pagina b

van vliet civiele techniek

rioolreparatie willem de zwijgerlaan waddinxeen

VVB BV Waddinxveen - Van Vliet Civiele Techniek - RioleringProject: Rioollreparatie
Realisatie: 2019
VVB Bedrijf: Van Vliet Civiele Techniek

 

Van Vliet Bedrijven herstelde een rioollekkage aan de Willem De Zwijgerlaan in Waddinxveen

 

problematiek

Aan de Johan Willem Frisoweg nabij de waterspeeltuin werd er continu een grote wateruitstroming waargenomen. De wateruitstroming bevatte ook zand. De enige plek waar zich mogelijk zand zou kunnen vandaan komen was uit de fundatie van de Willem De Zwijgerlaan ter hoogte van de brug over de Ringvaartsingel. Daar moest dus iets fout gaan.

Onderzoek wees uit dat het water afkomstig was van de Ringvaartsingel. Het riool bij de Ringvaartsingel is een constructie uit 1954 en is bedoeld om de Puttepolder te ontsluiten, met de constructieve eisen uit die tijd. Ook het onderliggende riool is uit 1954. Dit riool is wel onderheid met houten palen. Na 1954 is de ringvaartdijk meerdere malen opgehoogd. Echter; door het zakken van de omgeving was er een holle ruimte ontstaan onder de fundatie die het lager gelegen gebied voedt met een waterstroom uit de Ringvaart. Ook was het riool op diverse plaatsen lek.

Het bijkomende gevaar was (al meerdere keren ontstaan) dat er een zogenoemde sinkhole (zinkgat) kon ontstaan. Tevens was er het gevaar dat naar het beneden gelegen gebied een dijkdoorbraak kan plaatsvinden: ringvaart en aanliggende sloten zullen dan leegstromen.

 

werkzaamheden

Werken aan een dijk doe je niet zomaar, dat zal iedereen snappen. In de winterperiode van 15 Oktober tot 1 April mogen zelfs werkzaamheden aan dijken alleen in hoge uitzondering worden doorgevoerd. Het Waterschap stelt zelfs aanvullende eisen omdat het werk in deze periode aanzienlijk meer risico’s met zich meebrengt.

De werkzaamheden werden 2 meter onder het wateroppervlak uitgevoerd. Het gevaar was dat de waterstroom onhoudbaar wordt, waardoor de Ringvaartsingel leegloopt. Daarom zijn er 2 damwanden (tijdelijke schermen) geplaatst. Tevens was het belangrijk dat het waterpeil in de Ringvaartsingel op peil bleef (- 2,40 m NAP). Daarvoor heeft Van Vliet Civiele Techniek een TPI (Tijdelijke Pomp Installatie) geplaatst met een capaciteit van zeker 1m3 per minuut. De pomp werd aangestuurd door meet- en regelapparatuur.

Vervolgens werden aan de oost- en westzijde (eerst oost) onder water over een stuk van ca. 2 meter het riool worden verwijderd. Hierna werd een stalen scherm geplaatst, 35 cm boven peilmaat van de Ringvaartsingel. Na het plaatsen van het tweede scherm werd het oude riool onder de brug en aan de oostzijde van de brug tot de eestvolgende put volgeschuimd. Aan de westzijde werd het riool geheel verwijderd tot de eerste put onder in de dijk.

 

organisatie

Naast een zorgvuldige planning en logistiek waren er veel partijen betrokken bij de organisatie van de werkzaamheden: de Willem de Zwijgersingel moest worden afgesloten voor een periode van 8 weken. Er moesten afspraken worden gemaakt met brandweer en politie, de ambulancediensten werden ingelicht en er werd een onderzoek ingesteld naar de locatie van kabels en leidingen van nutsbedrijven. Maar ook de bereikbaarheid van de woongebieden en de bedrijven kregen de nodige aandacht. Bewoners van de aangesloten wijken en bedrijfseigenaren moesten uiteraard worden ingelicht.

Nu de werkzaamheden klaar zijn is de kans op zinkgaten en dijkdoorbraken is daarmee weer tot een minimum gereduceerd.

meer weten over civiele techniek, cultuurtechniek en rioleringen?

U bent van harte welkom bij Van Vliet Civiele Techniek voor een vrijblijvend gesprek.

Mail naar: info@marco@vvb.eu
Een beller is uiteraard sneller: (0182) 63 15 50

terug naar de projectenpagina
VVB BV - Van Vliet Bedrijven Waddinxveen - Marco van Vliet

Marco van Vliet
Vertegenwoordiger Van Vliet Civiele Techniek