Logo Van Vliet Civiele Techniek Portfolio Pagina b

van vliet civiele techniek

Fundering en herbestrating mauritslaan waddinxveen

VVB BV - Van Vliet Bedrijven Waddinxveen - Project Mauritslaan WaddinxveenProject: Fundering en herbestrating
Realisatie: 2023
VVB Bedrijf: Van Vliet Civiele Techniek

 

Van Vliet Civiele Techniek heeft in 2023 de fundering en herbestrating van de Stichting Gered Gereedschap in Waddinxveen voor haar rekening genomen. 

 

verzamelgebouw voor allerlei stichtingen

Aan de Mauritslaan in Waddinxveen in het Verenigingsgebouw in de voormalige Prof Kohnstamm Mavo hebben 6 vrijwilligersorganisaties een nieuw onderkomen gekregen. VVB BV mocht de fundering van de uitbreiding en de herbestrating realiseren.

In het gebouw zijn nu de volgende verenigingen gevestigd:

De Stichting Gered Gereedschap Waddinxveen
De Stichting VluchtelingenWerk
De Lokale Omroep RTW
De Waddinxveense Kunstkring
Het Historisch Genootschap Waddinxveen
De Stichting Tawiza

 

een mooie klus voor van vliet civiele techniek

VVB BV werd na een inschrijving door de gemeente Waddinxveen (door een economisch meest gunstige offerte) geselecteerd om de bestaande opstal-/fietsenstalling aan de achterzijde te slopen en af te voeren. Dit is uitgevoerd met circulaire materialen waarbij dit mogelijk was, de overige materialen werden gerecycled. Zodoende zijn in dit project zoveel mogelijk materialen hergebruikt bij andere projecten.

Ook de heiwerkzaamheden zijn door ons uitgevoerd en is er een geheel nieuwe fundering en geïsoleerde vloer aangelegd.

Nu het project in de eindfase is aangekomen is door ons ook de omliggende bestrating en beplanting aangebracht. Het voormalige schoolplein is, inclusief alle tegels, volledig leeggehaald. Omdat deze in zeer slechte staat waren zijn ze deels gerecycled. De overige materialen, zoals de opsluitbanden en straatkolkkoppen, zijn opgenomen voor hergebruik. Tegelijkertijd is voor zowel het bestaande als het nieuwe gebouw de voorbereiding getroffen, door het aanleggen van een HWA rioolstelsel, voor de hemelwaterafvoeren. Het regenwater komt daardoor niet meer in het vuilwaterriool terecht, maar gaat via een aparte leiding naar de watergang. Tegen het nieuwe pand is een grindstrook gemaakt zodat opspattend water de nieuwe wand niet continue bevuilt en het overtollige regenwater kan integreren in de bodem. Ook de vuilwateraansluitingen zijn opnieuw aangelegd en ingeboord op de bestaande riool/inspectieputten.

Om niet alleen verhardingen te gebruiken welke het water rechtstreeks naar de watergangen leidt, is gekozen om in het midden van het plein een vak met halfverharding Gravier d’Or aan te brengen. Hier kan het regenwater door de bodem worden opgenomen. In dit vak zijn twee gezellige zitbankjes geplaatst.

Een prachtig mooie civieltechnische klus waar we onze veelzijdigheid en expertise ook op dit vlak weer eens konden bewijzen!

Wij willen de vrijwilligers van de bovengenoemde stichtingen en verenigingen danken voor hun inzet en voor hun tijd die zij vrijwillig steken in deze goede doelen. Tevens wensen wij ze veel plezier in dit zeer mooie pand.

meer weten over funderingen en bestratingen?

U bent van harte welkom bij Van Vliet Civiele Techniek voor een vrijblijvend gesprek.

Mail naar: info@marco@vvb.eu
Een beller is uiteraard sneller: (0182) 63 15 50

terug naar de projectenpagina
VVB BV - Van Vliet Bedrijven Waddinxveen - Marco van Vliet

Marco van Vliet
Vertegenwoordiger Van Vliet Civiele Techniek