cultuurtechniek

met aandacht voor land en water

cultuurtechniek

Cultuurtechniek zijn werken en maatregelen die blijvend de gebruikswaarde van de grond dienen te verbeteren en/of vergroten. Denk aan waterbeheersing, verbetering van de verkaveling, grondverbetering en landaanwinning.

Wij hebben constructieve ervaring in het uitvoeren van diverse soorten grond- en cultuurtechnisch werk, aan (bijvoorbeeld) parken en dijken.

Wij maken braakliggende terreinen bouwrijp, graven bouwputten en cunetten uit, leggen taluds aan en egaliseren uw (bouw)grond.

Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in het graven van sloten en vijverpartijen, het ingraven van duikers en het zetten van beschoeiing.

VVB BV Waddinxveen - Van Vliet Civiele Techniek - Cultuurtechniek

meer weten over cultuurtechniek?

U bent van harte welkom bij Van Vliet Civiele Techniek voor een vrijblijvend gesprek.

Mail naar: marco@vvb.eu
Een beller is uiteraard sneller: (0182) 63 15 50

terug naar de dienstenpagina
VVB BV - Van Vliet Bedrijven Waddinxveen - Marco van Vliet

Marco van Vliet
Vertegenwoordiger Van Vliet Civiele Techniek